Уметници

Народно позориште у Београду
Александар Маневски
Александар Маневски

Солиста III (БАРИТОН)
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:
• Маркиз од Калатраве (“Моћ судбине”)

 

Oпера

Хор

Оркестар