Уметници

Народно позориште у Београду
Александра Димитријевић
Александра Димитријевић

Заменица концертмајстора
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар