Уметници

Народно позориште у Београду
Владислав Антоновић
Владислав Антоновић

Заменик вође деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар