Уметници

Народно позориште у Београду
Мирко Црнојевић
Мирко Црнојевић

Вођа деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар