Уметници

Народно позориште у Београду
Срђан Ђаковић
Срђан Ђаковић

- III - труба
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар