Уметници

Народно позориште у Београду
Милош Ђорђевић
Милош Ђорђевић

- III - хорна
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник

 

Oпера

Хор

Оркестар