Уметници

Народно позориште у Београду
Вања Ђорђевић
Вања Ђорђевић

- I - флаута
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар