Уметници

Народно позориште у Београду
Милош Драгић
Милош Драгић

- I - кларинет
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар