Уметници

Народно позориште у Београду
Синиша Дутина
Синиша Дутина

Бас
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар