Уметници

Народно позориште у Београду
Предраг Глигорић
Предраг Глигорић

Организатор Хора
Баритон

Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Повезане представе

Oпера

Хор

Оркестар