Уметници

Народно позориште у Београду
Тијана Ивановић
Тијана Ивановић

Виолончело
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар