Уметници

Народно позориште у Београду
Саша Јаковљевић
Саша Јаковљевић

Бас
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар