Уметници

Народно позориште у Београду
Слободан Јапунџић
Слободан Јапунџић

Баритон
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Повезане представе

Oпера

Хор

Оркестар