Јавне набавке

Народно позориште у Београду

Опис јавне набавке Ознака Датум објаве
Набавка балетских патика 10/2017 24.03.2017.
Горива за моторна возила 9/2017 22.03.2017.
Услуга посредовања при куповини авио карата 8/2017 17.03.2017.
Услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 6/2017 09.03.2017.
Услуга хотелског смештаја - Хотели са 3* 5/2017 24.02.2017.
Одржавање клавира са штимовањем 3/2017 31.01.2017.
Aутобуски превоз за гостовања 4/2017 30.01.2017.
Набавка услуга хемијског чишћења 1/2017 10.01.2017.
Набавка добара за рад кафе кухиње 2/2017 06.01.2017.
План јавних набавки за 2017. годину план 06.01.2017.
Набавка услуге мобилне телефоније 14/2016 24.11.2016.
Услуга хотелског смештаја обликована у партије: Партија 1.Хотели са 3* и Партија 2. Хотели са 4* 15/2016 24.11.2016.
Услуге штампања обликована у партије:Партија 1.Офсетна штампа са израдом плоча и колор print proof-a и Партија 2.Дигитална штампа 13/2016 06.09.2016.
Набавка услуга радног ангажовања извршилаца услуга 12/2016 19.08.2016.
Електрична енергија 11/2016 08.07.2016.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 10/2016 08.07.2016.
Набавка услуге комби превоза за гостовања 9/2016 05.05.2016.
Набавка услуге лиценцног софтвера 8/2016 27.04.2016.
Набавка услуге фиксне телефоније 3/2016 22.04.2016.
Набавка горива за моторна возила 7/2016 08.04.2016.
Услуга осигурања запослених,посетилаца и имовине 6/2016 25.03.2016.
Набавка услуге послуживања коктела 5/2016 22.03.2016.
Аутобуски превоз за гостовања 4/2016 14.03.2016.
Одржавање клавира са штимовањем 2/2016 21.01.2016.
Усвојени план јавних набавки за 2016. годину план 20.01.2016.
Суво хемијско чишћење гардеробе 1/2016 13.01.2016.
ЈН горива за грејање - мазута НСГ-С са услугом превоза и претакања 20/2015 29.12.2015.
JН услуге хотелског смештаја 19/2015 04.12.2015.
Услуге мобилне телефоније 18/2015 01.12.2015.
ЈН- набавка лиценцног софтвера 16/2015 24.09.2015.
ЈН - станови 17/2015 18.09.2015.
ЈН Партија 2. Дигитална штампа, за потребе издавачке делатности Народног позоришта 15/2015 14.09.2015.
Услуга прегледа система противпожарне заштите 12/2015 01.09.2015.
ЈН електричне енергије 14/2015 26.06.2015.
ЈН закуп станова за уметнике 11/2015 29.05.2015.
Услуга штампања за потребе издавачке делатности Народног позоришта у Београду 10/2015 19.05.2015.
ЈН - суво хемијско чишћење сценске гардеробе 9/2015 14.04.2015.
ЈНМВ - комби превоз за гостовања, за потребе Народног позоришта у Београду 8/2015 26.03.2015.
ЈНМВ набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 7/2015 16.03.2015.
ЈНМВ горива за моторна возила 2/2015 16.03.2015.
ЈНМВ услуге ресторана за коктеле 6/2015 11.03.2015.
ЈНМВ аутобуски превоз за гостовања 5/2015 11.03.2015.
ЈНМВ - сијалице за расвету зграде 4/2015 02.03.2015.
Набавка услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 3/2015 26.02.2015.
JНМВ - одржавање клавира са штимовањем 1/2015 25.02.2015.

Нови правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду 09.01.2017.
Правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду