Уметници

Народно позориште у Београду
Милица Јовановић
Милица Јовановић

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар