Уметници

Народно позориште у Београду
Милош Јовановић
Милош Јовановић

- I - хорна
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар