Уметници

Народно позориште у Београду
Синиша Јовановић
Синиша Јовановић

Вођа деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар