Уметници

Народно позориште у Београду
Зорана Калапиш
Зорана Калапиш

Алт
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар