Уметници

Народно позориште у Београду
Зоран Костадиновић
Зоран Костадиновић

Заменик вође деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар