Уметници

Народно позориште у Београду
Гаљина Квасневски
Гаљина Квасневски

Харфа
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар