Уметници

Народно позориште у Београду
Марија Лазић
Марија Лазић

- II - обоа
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар