Уметници

Народно позориште у Београду
Миливоје Лазић
Миливоје Лазић

Бас
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар