Уметници

Народно позориште у Београду
Мирјана Лазић
Мирјана Лазић

Алт
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар