Уметници

Народно позориште у Београду
Јасмина Манигодић
Јасмина Манигодић

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар