Уметници

Народно позориште у Београду
Коста Марушић
Коста Марушић

Баритон
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Повезане представе

Oпера

Хор

Оркестар