Уметници

Народно позориште у Београду
Борис Матејић
Борис Матејић

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник

 

Oпера

Хор

Оркестар