Уметници

Народно позориште у Београду
Миодраг Матић
Миодраг Матић

- II - труба
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар