Уметници

Народно позориште у Београду
Иван Митић
Иван Митић

Виолончело
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар