Уметници

Народно позориште у Београду
Предраг Нецић
Предраг Нецић

- I - труба
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар