Уметници

Народно позориште у Београду
Марија Ненадовић
Марија Ненадовић

Виолончело
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарна сарадница

 

Oпера

Хор

Оркестар