Уметници

Народно позориште у Београду
Драган Николић
Драган Николић

Баритон
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар