Уметници

Народно позориште у Београду
Иван Платнер
Иван Платнер

Tромбон
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник

 

Oпера

Хор

Оркестар