Уметници

Народно позориште у Београду
Дејан Попин
Дејан Попин

- II - хорна
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар