Уметници

Народно позориште у Београду
Александар Поповић
Александар Поповић

Вођа деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар