Уметници

Народно позориште у Београду
Катарина Прља
Катарина Прља

- II - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар