Уметници

Народно позориште у Београду
Милош Пудар
Милош Пудар

Заменик вође деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар