Вести

Народно позориште у Београду
РЕЗУЛТАТИ АУДИЦИЈЕ У БАЛЕТУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ ОДРЖАНЕ 26. MAJA
16.06.2017.

Списак кандидата који су положили aудицију, која је одржана у Балету, 26. маја 2017.

 

  1. Mario Diligente
  2. Francesco Colombo
  3. Valerio Pasquale Torelli

 

Кандидати који су положили аудицију биће накнадно контактирани и информисани о начину на који ће бити ангажовани, након одређених процедура.
Дирекција Балета Народног позоришта у Београду

Вести - Балет