Уметници

Народно позориште у Београду
Иван Стаменковић
Иван Стаменковић

Бас кларинет
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар