Уметници

Народно позориште у Београду
Смиљана Станишић
Смиљана Станишић

Алт
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар