Уметници

Народно позориште у Београду
Никола Станковић
Никола Станковић

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар