Уметници

Народно позориште у Београду
Никола Станојевић
Никола Станојевић

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

 

Oпера

Хор

Оркестар