Уметници

Народно позориште у Београду
Елизабета Варга
Елизабета Варга

Виолончело
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарна сарадница

 

Oпера

Хор

Оркестар