Уметници

Народно позориште у Београду
Јасмина Врбанић
Јасмина Врбанић

Заменик вође деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

 

Oпера

Хор

Оркестар