Срђан Ђаковић

- III - труба
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан

Срђан Ђаковић

Oпера


Хор


Оркестар