ИНИЦИЈАТИВА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА О УКИДАЊУ УПРАВНИХ ОДБОРА У ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ

У циљу унапређивања и осавремењивања рада и пословања установа културе, Народно позориште ће код надлежног Министарства културе и информисања, као и код Премијера и Министарства правде, покренути инцијативу да се у предстојећим изменама и допунама Закона о култури укину Управни одбори и уместо њих формирају Уметнички савети са одговарајућим задацима и обавезама.
Предложено решење ће омогућити знатно бољу сарадњу установа са оснивачем, Владом Републике Србије, олакшати комуникацију и побољшати контролу, која ће се по овоме принципу практично одвијати без посредника док ће управљање, а заједно са њиме и одговорност и обавезе,  бити знатно више сконцентрисано у функцији Директора установе и његових сарадника, уз избегавање честих преклапања надлежности и дужности.
Такође, оснивач односно Држава ће свој контролни механизам у потпуности остваривати преко Надзорних одбора који осим што неће променити форму, имаће и веће надлежности и делокруг рада.
Оваква промена, која је сагласна са европском праксом и која ће у многоме олакшати и допринети ефикаснијем и одговорнијем управљању и руковођењу институцијама културе, коинцидира са праксом да се у фирмама, пословним банкама и другим компанијама Управни одбори замењују Извршним одборима, који делимично преузимају њихову улогу, али истовремено убрзавају процес доношења пословних одлука и потеза уз пуну контролу истих.