САВИЋ И СТАМАТОВИЋ РАЗГОВАРАЛИ СА НАУЧНИМ ИСТРАЖИВАЧИМА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Вршилац дужности управника Народног позоришта у Београду Дејан Савић и његов помоћник Александар Стаматовић, примили су у петак 14. јуна научне истраживаче из иностранства Дејвида Хинмена и Чихуан Парк.

На тај начин, успешно је окончана двомесечна сарадња Народног позоришта и Универзитета уметности у Београду. Наиме, од априла до јуна, Народно позориште угостило је поменута два страна студента ERASMUS MUNDUS мастер програма International Performance research – Дејвида Хинмена (David Heeneman) из Холандије и Чихан Парк (Ji Hyeon Park) из Јужне Кореје.
Њих двоје изразили су захвалност Управи Народног позоришта на гостопримству и стручној помоћи.
Повод за сарадњу било је научно истраживање у оквиру теме "Развој Народног позоришта у 21. веку".
Истраживачко-документациони центар Народног позоришта топло и професионално дочекао је младе истраживаче и помогао им у стварању добре окоснице за дисертацију и даљи научни рад.
На основу стручног мишљења и потреба њиховог истраживања, достављени су им стручни документи и литература и пружене услуге превода на енглески језик. Добили су академске текстове о историји српске културе, о почецима писмености код Срба, настанку и историји театра, настанку и историји Народног позоришта, уз увид у репертоар и попис најзначајнијих стваралаца српског театра.
Компаративна студије руководиоца Истраживачко-документационог центра др Милована Здравковића о Народном позоришту у Енглеској и Немачкој, послужила је као полазна основа да се оформи упитник, којим су пружене јасније смернице којима треба да се креће истраживачки рад.
На основу извештаја достављеног менторима на Универзитету уметности и управи Народног позоришта, као и личног утиска, закључујемо да су господин Хинмен и госпођица Парк стекли следећа знања и вештине: појмовно разумевање термина "народно" у контексту Народног позоришта у Београду, кроз критичко испитивање његовог историјског развоја, културног идентитета, организације, репертоара и заслуга на националном и интернационалном нивоу; потом, стекли су способност да упореде и супротставе различите културе, гледишта и друштвене системе кроз анализу историјских и савремених приступа позоришту и изведби; напослетку, унапредили су вештине креативног мишљења и писања, као и своју компетенцију.
У њиховим извештајима стоје следећи закључци: иако Народна позоришта Јужне Кореје, Холандије и Србије разликују политички, географски, културални и историјски контекст, уједињује их изазов да се одржи национални идентитет у свету глобализације. Делотворне стратегије за одржање индентитета укључују добро елаборирано стварање продукције (и копродукције), планирање програма (са акцентом на представе домаћих аутора) и што ефективније комуницирање са публиком (кроз тематике представа, радионице, промоције и предавања, олакшице у куповини карата и др.).
На основу добијених информација и размењених искустава, истраживачи Истраживачко-документационог центру Народног позоришта раде на упоредној анализи, са акцентом на методе којима би се побољшао статус Народног позоришта у свету. У наредном периоду, студије ће бити публиковане у стручним часописима у Србији, Холандији и Јужној Кореји.
Извештаји и захвалница истраживача у оригиналу, добијају се на упит у Управи Народног позоришта, у Истраживачко-документационом центру и у Дирекцији драме.
М.С.Б./И.Р.