Опис јавне набавке Ознака Датум објаве
Набавка услуга хотелског смештаја: хотели са 4* 32/2018 28.11.2018.
Услуга штампања - дигитална штампа 33/2018 06.11.2018.
Припадајући IP телефони за нову телефонску централу 30/2018 27.09.2018.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 29/2018 24.09.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 31/2018 24.09.2018.
Услуга рекламирања 27/2018 18.09.2018.
Услуге репарације столица и фотеља за публику 26/2018 17.07.2018.
Рачунарска опрема и материјал 25/2018 28.06.2018.
услуга привременог запошљавања и уступања људских ресурса: стваралаца, извођача и уметничких сарадника 24/2018 26.06.2018.
Електрична енергија 23/2018 25.06.2018.
Телефонска централа 12/2018 08.06.2018.
УСЛУГА ШТАМПАЊА-Oфсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-a 22/2018 05.06.2018.
Набавка услуга - Дигитализација видео архива Народног позоришта у Београду 20/2018 05.06.2018.
услуга израде техничке документације, идејних решења, идејних пројеката и пројекта за извођење реконструкције инсталација грејања и климатизације 19/2018 01.06.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 21/2018 30.05.2018.
Услуга набавке софтвера 18/2018 16.05.2018.
Услуга фиксне телефоније 17/2018 15.05.2018.
Архивски документарни филмски материјал 16/2018 26.04.2018.
Радови на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 9/2018 23.04.2018.
Рачунарска опрема и материјал 15/2018 13.04.2018.
Комби превоз 14/2018 30.03.2018.
Услуга стручног надзора над извођењем радова на рестаурацији фасаде зграде Народног позоришта 11/2018 12.03.2018.
Услуга послуживања ручкова 13/2018 12.03.2018.
Осигурање запослених,посетилаца и имовине 10/2018 01.03.2018.
Услуга хотелског смештаја - хотели са 3* 8/2018 21.02.2018.
Набавка услуга одржавања клавира са штимовањем 7/2018 20.02.2018.
Аутобуски превоз за гостовања 6/2018 06.02.2018.
Набавка горива за моторна возила 5/2018 22.01.2018.
Набавка добара за рад кафе кухиње 4/2018 17.01.2018.
Набавка горива за грејање - мазут НСГ-С са услугом превоза и претакања 3/2018 12.01.2018.
Услуга посредовања при куповини авио карата 2/2018 12.01.2018.
Набавка услуге сувог хемијског чишћења гардеробе 1/2018 09.01.2018.
План ЈН 2018 план 04.01.2018.
Набавка услуге мобилне телефоније 29/2017 19.12.2017.
Набавка услуга хотелског смештаја - хотели са 4 звездице 27/2017 29.11.2017.
радови на инвестиционом одржавању тоалета у фоајеу Велике сцене и фоајеу „Раша Плаовић“ 28/2017 24.11.2017.
Набавка фог машине 24/2017 25.10.2017.
Услуга прегледа система противпожарне заштите 16/2017 10.10.2017.
Услуга штампања - дигитална штампа 26/2017 09.10.2017.
Набавка микрофона 23/2017 06.09.2017.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 25/2017 04.09.2017.
Набавка услуга привременог запошљавања и уступања људских ресурса: стваралаца, извођача и уметничких сарадника 22/2017 18.08.2017.
Набавка уља за ложење - мазут НСГ-С са услугом превоза и претакања 21/2017 08.08.2017.
Електрична енергија 20/2017 15.06.2017.
УСЛУГА ШТАМПАЊА - Офсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-a 19/2017 14.06.2017.
Услуга набавке софтвера 18/2017 30.05.2017.
Рачунарска опрема и материјал 17/2017 25.05.2017.
Услуга израде идејног решења, идејног пројекта и пројекта за извођење рестаурације фасаде 11/2017 24.05.2017.
услуге послуживања коктела- класик 13/2017 23.05.2017.
Фиксна телефонија 15/2017 19.05.2017.
Сервис теретног лифта 14/2017 17.05.2017.
Комби превоз 12/2017 03.05.2017.
Услуга послуживања коктела и ручкова. 7/2017 13.04.2017.
Набавка балетских патика 10/2017 24.03.2017.
Горива за моторна возила 9/2017 22.03.2017.
Услуга посредовања при куповини авио карата 8/2017 17.03.2017.
Услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 6/2017 09.03.2017.
Услуга хотелског смештаја - Хотели са 3* 5/2017 24.02.2017.
Одржавање клавира са штимовањем 3/2017 31.01.2017.
Aутобуски превоз за гостовања 4/2017 30.01.2017.
Набавка услуга хемијског чишћења 1/2017 10.01.2017.
Набавка добара за рад кафе кухиње 2/2017 06.01.2017.

Нови правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду 09.01.2017.
Правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду