Јавне набавке

Опис јавне набавке Ознака Датум објаве
Допуна плана ЈН за 2021.годину 1 7 април 2021
План ЈН за 2021.годину 2021 4 фебруар 2021
План јавних набавки по закону који се примењује од 1.јула 2020.године 2020/1 15 септембар 2020
Електрична енергија 13/2020 24 јун 2020
УСЛУГА ШТАМПАЊА- обликована у партије: Партијa 1. Oфсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-а и Партија 2. Дигитална штампа банера 14/2020 17 јун 2020
Услуга прегледа система противпожарне заштите. 9/2020 29 мај 2020
Набавка услуге фиксне телефоније 12/2020 12 мај 2020
Набавка софтвера 11/2020 11 мај 2020
Услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 10/2020 18 март 2020
Набавка горива 8/2020 16 март 2020
Набавка пића за потребе Народног позоришта у Београду обликована у партије: Партијa 1. Безалкохолна пића и Партијa 2. Комбинована пића 7/2020 12 март 2020
Комби превоз 6/2020 3 март 2020
Услуга посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја 5/2020 19 фебруар 2020
Одржавање клавира са штимовањем 4/2020 18 фебруар 2020
Балетска опрема 3/2020 7 фебруар 2020
Суво хемијско чишћење гардеробе 2/2020 30 јануар 2020
Aутобуски превоз за гостовања 1/2020 16 јануар 2020
План ЈН 2020 2020 13 јануар 2020

Правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду