Књиге

КРЕАТИВНИ ТРЕНУТАК

Браслав Борозан

Народно позориште у Београду, 11000 Београд, Француска 3
Музеј позоришне уметности Србије, 11000 Београд, Господар Јевремова 19
КИЗ „Алтера“, 11000 Београд, Живојина Жујовића 2

За издаваче
Божидар Ђуровић
Ксенија Радуловић
Милан И. Арнаут

Главни уредник
Жељко Хубач

Приређивач
Дина Борозан

Идејно решење и припрема корица
Димитрије Дишко Марић

Техничко уређење и припрема за штампу
Јелена Ратковић

Електронски слог и обрада фотографија
Перка Богићевић
Александра Богићевић

Избор фотографија из ауторове и приватних колекција, архива Музеја позоришне уметности Србије, Народног позоришта у Београду, Југословенске кинотеке и РТС-а

Штампа и повез
КИЗ „Алтера“ Београд

Тираж 500 примерака

ISBN 978-86-6007-016-8