Књиге

РАША ПЛАОВИЋ

Петар Волк

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Коректор:
Гордана Вићентијевић Еремија

Дизајн корица:
Јован Тарбук

Фотографије на корицама:
Раша Плаовић као Сташа у представи Кајање Александра Илића (1924) и Раша Плаовић као Хаџи Тома у Коштани Боре Станковића (1970)

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

У књизи су коришћене фотографије и документи из Архива Музеја позоришне уметности Србије

Штампа и повез
ФОРМАТ, Београд

Тираж: 500 примерака